Chính sách bảo mật

Chúng tôi chỉ sử dụng Số điện thoại, họ tên và địa chỉ của Quý khách để giao hàng.

Sau khi đơn hàng giao thành công, chúng tôi lập tức xóa toàn bộ thông tin của Quý khách.

Chúng tôi sẽ không lưu bất cứ thông tin nào của Quý khách.